Regulamin świadczenia usług sklepu kregoslup.org

§ 1
Kregoslup.org jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Andrzej Grudniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AG-Consulting Andrzej Grudniewski z siedzibą w Ul.Samolotowa 7/90, 03-996 Warszawa Nip: 113-023-98-69, Regon: 140710227, Nr. Konta: PKO BP odział 9 w Warszawie 71 1020 1097 0000 7102 0126 8879. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Kregoslup.org.

§ 2
Kregoslup.org jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać produkty ortopedyczne i zdrowotne.

§ 3
Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Kregoslup.org wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4
Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie rejestracji sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby produktów i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie kregoslup.org bez dodatkowej opłaty.
Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5
Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Kregoslup.org zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6
W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
Odesłanie niezgodnego z zamówieniem towaru następuje na rachunek Kregoslup.org, który pokrywa związane z tym koszty.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Kregoslup.org zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Kregoslup.org informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Kregoslup.org.

No Comments

Comments are closed.

  • Zarejestruj się
  • YouTube IconTwitter IconVisit Our Blog
    Nasza strona używa cookies, aby zapewnić wygodę jej przeglądania. Zaakceptowanie tej opcji oznacza zgodę na używanie cookies./ We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
    Więcej informacji/More about cookies
    Ok