Zespół bolesnego barku- 1/2

MTBB (Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu) zdefiniowało ból jako: „nieprzyjemne wrażenie czuciowe i emocjonalne, połączone z rzeczywistym lub zagrażającym uszkodzeniem tkanek lub opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia”.  Kierując się tą definicją musimy zwrócić uwagę, że ból może mieć podłoże fizyczne, jak i psychologiczne. Nie jest inaczej w przypadku zespołu bolesnego barku, gdyż mimo rozwiązania wszystkich problemów związanych z tkankami i przywrócenia prawidłowej biomechaniki ruchu w obrębie kompleksu barkowego, wrażenie bólu w danym rejonie może mieć podłoże psychologiczne. Dempster, autor pojęcia kompleksu barkowego, uważał, że ruchomość barku powinna być badana jako funkcja kompleksowo działających trzech stawów: ramiennego, mostkowo-obojczykowego i barkowo-obojczykowego. Zespół bólowy może zostać wywołany przez jeden element, w następstwie tworząc tak.