Fizjoterapeuta – kim jest? (cz.3)

Fizjoprofilaktyka jest terminem, które oficjalnie funkcjonuje w obszarze polskiej kultury zdrowotnej od dnia uprawomocnienia się Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Zapisano w niej, że zawód fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wśród których wskazano działalność fizjoprofilaktyczną. Jej zadaniem jest popularyzowanie prozdrowotnych zachowań, kształtowanie oraz podtrzymywanie sprawności i wydolności ludzi w różnym wieku. Celem nadrzędnym jest zapobieganie niepełnosprawności oraz poprawa jakości życia. Warto przytoczyć słowa Wojciecha Oczko (nadwornego lekarza królów polskich Stefana Batorego oraz Zygmunta III Wazy) „ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”. Należy jednak pamiętać, że od przekonania o uzyskaniu korzystnych efektów zdrowotnych z uprawiania ćwiczeń, do systematycznego i przemyślanego działania praktycznego jest.