Zespół bolesnego barku – 2/2

Jak w każdym przypadku, lepiej zapobiegać, niż leczyć. W tej części artykułu przedstawię Wam, co robić, żeby zmniejszyć ryzyko powstania zespołu bolesnego barku, a jeśli będzie konieczne leczenie, spróbuję nakierować Was na to, jakie techniki i jakie zabiegi warto stosować ze względu na ich potwierdzone działanie, wspomagające w procesie leczenia dolegliwości związanych ZBB.

Profilaktyka

Ważne jest utrzymanie prawidłowej ruchomości stawów kręgosłupa, ponieważ zmniejszenie ruchomości w obrębie kręgosłupa będzie kompensowane poprzez bark, dzięki czemu będzie on notorycznie przeciążany i dochodzić będzie do pogłębiających się mikrourazów.

Prawidłowy zakres wyprostu, zgięcia, odwodzenia, przywodzenia, czy rotacji zewnętrznej i wewnętrznej stawu ramiennego – bez tych ruchów lub z zaburzoną ich biomechaniką coś w końcu musi się wydarzyć, szczególnie, jeśli dołożymy do tego obciążenie zewnętrzne, np. wielogodzinną pracę fizyczną.

Efekty daje również stabilizacja obręczy barkowej – jeśli w jakimś zakresie ruchu bark będzie niestabilny, zwiększa to ryzyko urazu.

Dwa poprzednie punkty czyli mobilność i stabilność muszą iść w parze z odpowiednia siłą mięśniową i tutaj nie chodzi tylko o to, szczególnie u Panów, żeby mieć jak najszersze barki ale o to, żeby poszczególne taśmy mięśniowo-powięziowe pracowały równomiernie tak, aby prawidłowo rozkładać obciążenie.

Jeśli nasz układ ruchu działa prawidłowo dzięki temu, że o niego systematycznie dbamy, warto byłoby dołożyć do tego jeszcze aspekt psychospołeczny w postaci dobrych relacji z ludźmi, z którymi przebywamy na co dzień, a także z samym sobą.

Dodatkowo, jeśli chodzi o czas spędzany w pracy, niezależnie od jej charakteru, warto co jakiś czas zrobić sobie chwilę przerwy, zmienić pozycję, na chwilę się oderwać, a wracając do obowiązków – przyjąć prawidłową pozycję.

Leczenie

Wyniki opublikowanych badań pokazują pozytywne skutki fizjoterapii w leczeniu zespołu bolesnego barku. Jerzy Piechura i współpracownicy udowodnili również, że uzupełnienie terapii kriorehabilitacją wnosi  pozytywne skutki w zmniejszeniu dolegliwości bólowych oraz wzrostu siły mięśniowej. Do podobnych wniosków doszli  Jolanta Krukowska, Barbara Zbrzezna i Jan Czernicki w swojej pracy,  badając wpływ krioterapii na ZBB. Biorąc to wszystko pod uwagę, jasno możemy stwierdzić, że uzupełnienie działań terapeutycznych pozwoli nam zmniejszyć odczucia bólowe pacjenta oraz w niektórych przypadkach zwiększyć siłę mięśniową.

Mateusz Romanowski, Ewa Barańska, Mateusz Klimorowski, Joanna Romanowska  połączyli w swojej pracy ZBB z RZS i zaproponowali pracę MTG w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych. W swoich badaniach oparli się o taśmy powięziowe Thomasa Myersa i uzyskali pozytywne skutki terapii objawiające się zmniejszeniem dolegliwości bólowych oraz poprawę zakresu ruchu i siły mięśniowej.

„Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono obniżenie poziomu bólu zarówno w grupie, w której zastosowano laseroterapię, jak i w grupie leczonej prądami TENS. Test Kołmogorowa-Smirnowa wykazał większy efekt przeciwbólowy oddziaływania promieniowania laserowego. Przewagę laseroterapii zaobserwowano również w zwiększeniu zakresu ruchu w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, natomiast przewagę terapii TENS w ruchach w płaszczyźnie poprzecznej”(1). Do takich wniosków doszedł zespół Joanny Kowalskiej badającej wpływ biostymulacji laserowej i przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów w połączeniu z kinezyterapią u pacjentów z zespołem bolesnego barku.

Do wszystkich tych zabiegów jeśli zachodzi taka potrzeba warto włączyć mobilizacje i manipulacje stawowe w celu poprawy jakości  i ilości ruchu w stawach.

  1. Kowalska, J. Boerner, E.  Ratajczak, B.  Kłęk-Górska, L.  Kuciel-Lewandowska, J.  Paprocka-Borowicz, M.:  Zastosowanie biostymulacji laserowej i przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów w połączeniu z kinezyterapią u pacjentów z zespołem bolesnego barku, Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna, Vol. 16, nr 2, 2010, s. 109—113
  2. Jerzy Piechura, Anna Skrzek, Krystyna Rożek, Ewelina Wróbel: Zastosowanie zabiegów krioterapii miejscowej w terapii osób z zespołem bolesnego barku, Fizjoterapia 2010, 18, 1, s. 19-25
  3. Mateusz Romanowski, Ewa Barańska, Mateusz Klimorowski,Joanna Romanowska:

Masaż głęboki taśmy głębokiej przedniej kończyny górnej w zespole „bolesnego barku” u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów, DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU, 5/2014, s. 83-94

  1. Jolanta Krukowska, Barbara Zbrzezna, Jan Czernicki: Wpływ krioterapii na wyniki fizjoterapii chorych z zespołem bolesnego barku, Fizjoterapia 2009, 17, 4, s. 19-27

Opracowanie: mgr Tomasz Tomaszewski